ONDERHOUDSABONNEMENT A: VOOR COMBI / SOLO KETELS.

Alleen onderhoud.


Het één keer per jaar schoonmaken van uw gasgestookte c.v.-ketel en zonodig tijdens het onderhoud bijvullen en eventueel ontluchten van uw c.v.-installatie.

Controle op de juiste werking van regel- en beveiligingsapparatuur en het afstellen van de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot.

Een onderhoudsbezoek wordt ongeveer 14 dagen van tevoren per e-mail of briefkaart aangekondigd, en zal op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 plaatsvinden.

Indien bij een onderhoud blijkt dat er onderdelen vervangen dienen te worden, zal hierover eerst overlegmet u worden gepleegd. De nieuwe onderdelen en de montage hiervan zijn NIET in dit onderhoudsbedrag inbegrepen. Op de nieuw geleverde onderdelen geven wij drie maanden garantie.

Het onderhoudsabonnement wordt per jaar op indexbasis berekend en verrekend. Voor het jaar 2018 wordt een bedrag van € 81,- incl. BTW. in rekening gebracht.

Heeft u ook een toestel voor warmwatervoorziening b.v. een keukengeiser, badgeiser indirect gestookte boiler of gasboiler dan kunnen wij die gelijktijdig met de c.v.-ketel schoonmaken. Dit geldt ook voor het onderhoud aan een mechanische ventilatiebox. Hiervoor berekenen wij voor het jaar 2018 een bedrag van € 31,- incl. BTW. per toestel.

Het onderhoudsabonnement wordt gefactureerd in de maand waarin het onderhoud wordt uitgevoerd.

Dit abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van 1 maand geldt
ketel

meld u aan op onze gratis nieuwsbrief, en ontvang de laatste aanbiedingen.