ONDERHOUDSABONNEMENT B : VOOR COMBI / SOLO KETELS.
  
Onderhoud en Service.
  
Het één keer per jaar schoonmaken van uw gasgestookte c.v.-ketel en zonodig tijdens het onderhoud bijvullen en eventueel ontluchten van uw c.v.-installatie.

Controle op de juiste werking van regel- en beveiligingsapparatuur en het afstellen van de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot.

Een onderhoudsbezoek wordt ongeveer 14 dagen van tevoren per e-mail of briefkaart aangekondigd, en zal op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur plaatsvinden.

Het gehele jaar storingsdienst.

Bij storing worden er geen voorrijkosten berekend.

Bij storingen buiten het onderhoud wordt het 1e uur arbeidsloon niet berekend.

Grote reparaties aan installatie-onderdelen, hiermee wordt bedoeld het vervangen van c.v.-ketels, warmtewisselaars, expansievat, radiatoren, leidinggedeelten etc. waarbij het water in de installatie moet worden afgetapt en na herstel weer met water moet worden gevuld, worden niet tot het normale onderhoud gerekend.

Indien bij een onderhoud blijkt dat er onderdelen vervangen dienen te worden, zal hierover eerst overleg met u worden gepleegd. De nieuwe onderdelen zijn NIET in dit onderhoudsbedrag inbegrepen. Op de nieuw geleverde onderdelen geven wij drie maanden garantie.

Bij storingen veroorzaakt door natuurgeweld b.v. door blikseminslag, storingen veroorzaakt door derden alsmede beschadigingen door onoordeelkundige handelingen worden NIET tot het normale onderhoudstarief berekend.

Het onderhoudsabonnement wordt per jaar op indexbasis berekend en verrekend. Voor het jaar 2018 wordt een bedrag van € 104,50 incl. BTW. in rekening gebracht.

Heeft u ook een toestel voor warmwatervoorziening b.v. een keukengeiser, badgeiser indirect gestookte boiler of gasboiler kunnen wij die gelijktijdig met de c.v.-ketel schoonmaken. Dit geldt ook voor het onderhoud aan een mechanische ventilatiebox. Hiervoor berekenen wij voor het jaar 2018 een bedrag van € 35,50 incl. BTW. per toestel inclusief service aan het toestel.

Het onderhoudsabonnement wordt gefactureerd in de maand waarin het onderhoud wordt uitgevoerd.

Dit abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van 1 maand geldt.
ketel

meld u aan op onze gratis nieuwsbrief, en ontvang de laatste aanbiedingen.