ONDERHOUDSABONNEMENT B: VOOR COMBI / SOLO KETELS.

Onderhoud en Service.

Het een keer per jaar schoonmaken van uw gasgestookte c.v.-ketel en zo nodig tijdens het onderhoud bijvullen en eventueel ontluchten van uw c.v.-installatie.

Controle op de juiste werking van regel- en beveiligingsapparatuur en het afstellen van de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot volgens voorschriften van de fabrikant.

Een onderhoudsbezoek wordt ongeveer 14 dagen van te voren per e-mail of briefkaart aangekondigd, en zal op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 plaatsvinden.

Het gehele jaar storingsdienst.

Bij storingen worden er geen voorrijkosten berekend.

Bij storingen buiten het onderhoud wordt het 1e uur arbeidsloon niet berekend.

Grote reparaties aan installatie-onderdelen, hiermee wordt bedoeld het vervangen van c.v.-ketels, warmtewisselaars, expansievat, radiatoren, leidinggedeelten etc. Waarbij het water in de installatie moet worden afgetapt en na herstel weer met water moet worden gevuld, worden niet tot het normale onderhoud gerekend.

Indien bij een onderhoud blijkt dat er onderdelen vervangen dienen te worden, zal hierover eerst overleg met u worden gepleegd. De nieuweonderdelen en de montage hiervan zijn niet in het onderhoudsbedrag inbegrepen. Op nieuw geleverde onderdelen geven wij drie maanden garantie.

Bij storingen veroorzaakt door natuurgeweld b.v. door blikseminslag, storingen veroorzaakt door derden alsmede beschadigen door onoordeelkundige handelingen worden niet tot het normale onderhoudstarief gerekend.

Het onderhoudsabonnement wordt per jaar op indexbasis berekend en verrekend. Voor het jaar 2022 wordt een bedrag van € 126,75 incl. BTW. In rekening gebracht.

Heeft u ook een toestel voor warmwatervoorziening b.v. een keukengeiser, bad geiser, indirect gestookte boiler of gasboiler dan kunnen wij die gelijktijdig met de c.v.-ketel schoonmaken. Dit geldt ook voor onderhoud aan een mechanische ventilatie box. Hiervoor berekenen wij voor het jaar 2022 een bedrag van € 36,50 incl. BTW. per toestel.

Het onderhoudsabonnement wordt gefactureerd in de maand waarin het onderhoud wordt uitgevoerd.

Dit abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van 1 maand geldt.