Onderhoudsabonnementen

ONDERHOUDSABONNEMENT A: VOOR COMBI / SOLO KETELS.
Het één keer per jaar schoonmaken van uw gasgestookte c.v.-ketel en zonodig tijdens het onderhoud bijvullen en eventueel ontluchten van uw c.v.-installatie.

Controle op de juiste werking van regel- en beveiligingsapparatuur en het afstellen van de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot.

ONDERHOUDSABONNEMENT B : VOOR COMBI / SOLO KETELS.
Het één keer per jaar schoonmaken van uw gasgestookte c.v.-ketel en zonodig tijdens het onderhoud bijvullen en eventueel ontluchten van uw c.v.-installatie.

Controle op de juiste werking van regel- en beveiligingsapparatuur en het afstellen van de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot.

ONDERHOUDSABONNEMENT A

 ONDERHOUDSABONNEMENT A: VOOR COMBI / SOLO KETELS.

Alleen onderhoud.

Het een keer per jaar schoonmaken van uw gasgestookte c.v.-ketel en zo nodig tijdens het onderhoud bijvullen en eventueel ontluchten van uw c.v.-installatie.

Controle op de juiste werking van regel- en beveiligingsapparatuur en het afstellen van de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot volgens voorschriften van de fabrikant.

Een onderhoudsbezoek wordt ongeveer 14 dagen van te voren per e-mail of briefkaart aangekondigd, en zal op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 plaatsvinden.

Indien bij een onderhoud blijkt dat er onderdelen vervangen dienen te worden, zal hierover eerst overleg met u worden gepleegd. De nieuweonderdelen en de montage hiervan zijn niet in het onderhoudsbedrag inbegrepen. Op nieuw geleverde onderdelen geven wij drie maanden garantie.

Het onderhoudsabonnement wordt per jaar op indexbasis berekend en verrekend. Voor het jaar 2023 wordt een bedrag van € 104.75 incl. BTW. In rekening gebracht.

Heeft u ook een toestel voor warmwatervoorziening b.v. een keukengeiser, bad geiser, indirect gestookte boiler of gasboiler dan kunnen wij die gelijktijdig met de c.v.-ketel schoonmaken. Dit geldt ook voor onderhoud aan een mechanische ventilatie box. Hiervoor berekenen wij voor het jaar 2023 een bedrag van € 32,00 incl. BTW. per toestel.

Het onderhoudsabonnement wordt gefactureerd in de maand waarin het onderhoud wordt uitgevoerd.

Dit abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van 1 maand geldt.